LUCATEL Spółka z o.o. to grupa menadżerów i inżynierów z bogatym doświadczeniem w zakresie telekomunikacji, energetyki, zarządzania oraz informatyki. Działamy w systemie B2B już od 2010 roku, proponując rozwiązania na zasadach outsourcingu.

W LUCATEL zapewniamy kompleksowe rozwiązania techniczne. W swoich działaniach korzystamy z własnych zasobów, dzięki czemu umożliwiamy Państwu redukcję i kontrolę własnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym wdrażaniu najnowocześniejszych mechanizmów działania w zakresie: telekomunikacji, energetyki, oświetlenia i zarządzania. zawsze wychodzimy naprzeciw problemom i przygotowujemy gotowe rozwiązanie.

Służymy pomocą w techniczno-ekonomicznej optymalizacji działań naszych Klientów. Realizujemy projekty pilotażowe, wdrażamy innowacyjne procesy biznesowe oraz przeprowadzamy audyty służb technicznych.

Wykonujemy zadania od projektu do efektu. Do stworzenia dobrze funkcjonującej sieci wystarczy nam zarys potrzeb i płaszczyzna działania.

icon

TAKIE DZIAŁANIE SPRAWIŁO, ŻE OBECNIE JESTEŚMY CENIONYM PARTNEREM W ZAKRESIE:

  • projektowania, budowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnej,
  • przeglądów budowlanych sieci telekomunikacyjnej i energetycznej,
  • utrzymaniu i rozbudowy infrastruktury stacyjnej sieci telekomunikacyjnej, w tym technologii legacy,
  • realizacji swapów technologicznych infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • zarządzanie siecią w zakresie kreowania usług,
  • inwentaryzacji oraz paszportyzacji infrastruktury teletechnicznej, teleinformatycznej i energetycznej,
  • ewidencji majątku kontrahenta (w tym okresowe spisy z natury w rozproszonych lokalizacjach)

Ekologia

Troska o środowisko jest stałym elementem naszej pracy. Staramy się, aby nasi pracownicy i wykonawcy byli zawsze świadomi wpływu ich działań na otoczenie i podejmowali odpowiedzialne decyzje ekologiczne. Poznaj nasz ekologiczny dekalog.

Mój ekologiczny dekalogMój ekologiczny dekalog

Polityka CSR

Nasza polityka CSR jest częścią codziennej działalności firmy. Staramy się, aby zasady wymienione poniżej pozwalały nam świadomie i racjonalnie zarządzać pracą, umożliwiały racjonalny i zrównoważony rozwój oraz pomagały stworzyć dobre miejsce dla pracy.

Polityka CSRPolityka CSR

Kodeks etyczny

Jesteśmy firmą, która kładzie ogromny nacisk na wzajemny szacunek, otwartość i różnorodność. Cieszymy się, że możemy razem rozwijać naszą wspólnotę pracowniczą opartą na wartościach tolerancji i równości. Zbiór kierujących nami zasad zebraliśmy w Kodeksie Etycznym, który jest przewodnikiem zarówno dla naszych Pracowników, jak i Partnerów Biznesowych. Email: zgloszenie[at]lucatel.pl

Lucatel jest firmą obsługującą operatorów telekomunikacyjnych w zakresie prac inwestycyjnych i utrzymaniowych. Współpraca z najlepszymi przedsiębiorstwami w naszej branży wymaga od nas ciągłego procesu doskonalenia organizacji oraz podnoszenia jakości naszej pracy. Staramy się, aby nasz rozwój toczył się w odpowiedzialny sposób – z troską o otaczające nas środowisko, w sposób etyczny i z zachowaniem wysokich standardów współpracy z Partnerami.

Kodeks Postępowania dla Dostawców i WykonawcówKodeks Postępowania dla Dostawców i Wykonawców

Firma Lucatel sp. z o.o. jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Wróć na górę

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie