Prace stacyjne – przekrosowywanie łączy w projekcie IP DISLAM

W przeciągu dwóch miesięcy w 2017 roku zrealizowaliśmy zlecenie przekrosowania 3 tysięcy łączy w 80 obiektach technicznych, zlokalizowanych na terenie wszystkich województw.

Projekt zakładał optymalizację konfiguracji części stacyjnej w obiektach centralowych, w tym:

  • Uwolnienia łączy
  • Przekierowanie usług obsługiwanych w strumieniu hybrydowym z DISLAMATM ANYMEDIA na IPDSLAM
  • Wykonanie dokumentacji

Projekt realizowany był przez 7 ekip terenowych.