Bez nazwy-1

Zakres naszych usług

LUCATEL Spółka z o.o. to grupa menadżerów i inżynierów z bogatym doświadczeniem w zakresie telekomunikacji, energetyki, zarządzania oraz informatyki. Działamy w systemie B2B już od 2010 roku, proponując rozwiązania na zasadach outsourcingu.

PRZEGLĄDY INFRASTRUKTURY

Przeglądy budowlane infrastruktury rozproszonej: telekomunikacyjnej, energetycznej, oświetleniowej.

PRACE STACYJNE

Planowanie, instalacja, rekonfiguracja oraz demontaże operatorskiego sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego.

PRACE LINIOWE I INSTALACYJNE

Realizacja inwestycji telekomunikacyjnych, w tym sieci optycznych i sieci telewizji kablowych.

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i oświetlenia. Inwentaryzacja zasobów technicznych – sprzętu i infrastruktury.

PASZPORTYZACJA

Realizacja zadań związanych z wprowadzaniem danych inwentaryzacyjnych do systemów bazodanowych.

PROJEKTY

Pełna obsługa zlecanych projektów technicznych. Gwarantowane wsparcie w zakresie informatycznym i prawno-administracyjnym.

Przeglądy infrastruktury

Przeglądy budowlane sieci telekomunikacyjnych umożliwiają nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem. Dzięki nim można zagwarantować gotowość do wykonywania napraw w jak najkrótszym czasie i tym samym zagwarantować ciągłość sprawności eksploatacyjnej sieci.

Prace stacyjne

Przygotowanie i prowadzenie prac stacyjnych dla operatorów telekomunikacyjnych. Realizacja projektów związanych z rekonfiguracją sieci telekomunikacyjnej – przekrosowywanie abonentów, rekonfiguracja DISLAM, rozbudowa części aktywnej szaf telekomunikacyjnych

Prace liniowe i instalacyjne

Wykonujemy instalacje zarówno w przestrzeni zabudowanej – wymagającej dostosowania sieci do istniejącej infrastruktury – jak i niezabudowanej – zobowiązującej do znajomości i przestrzegania szczególnych norm dotyczących ochrony bezpieczeństwa i środowiska.

Inwentaryzacja

Stopniowy rozrost sieci telekomunikacyjnych, związany z coraz większą liczbą użytkowników i coraz częstszym korzystaniem z łączności telekomunikacyjnej doprowadził do konieczności prowadzenia ewidencji fizycznych składników sieci. Dzięki wykorzystaniu specjalnej aplikacji MDC Telco optymalizujemy proces inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej.

Paszportyzacja

Każdy zasób fizyczny zgodnie z normami tworzenia sieci telekomunikacyjnej musi posiadać własny dokument ewidencyjny zwany paszportem. Każdy element sieci telekomunikacyjnej w procesie paszportyzacji otrzymuje od nas opis określający podstawowe parametry, dane dotyczące położenia geograficznego, informacje dotyczące wpływu tego urządzenia na inne oraz wpływu innych urządzeń na to, którego dotyczy dany paszport.