Przeglądy infrastruktury

Przeglądy sieci telekomunikacyjnych

Przeglądy sieci telekomunikacyjnych

Celem realizacji przeglądów infrastruktury, w tym obiektów budowlanych, jest kontrola ich stanu technicznego, zapewniająca bezpieczeństwo ich użytkowania w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, np. niesprzyjających warunków pogodowych lub działania osób trzecich. Prawidłowo przeprowadzony przegląd gwarantuje, że infrastruktura nie stwarza niebezpieczeństwa podczas jej normalnej eksploatacji. Lucatel oferuje:

 • Okresowe przeglądy kontrolne wynikające z Prawa Budowlanego
 • Przeglądy infrastruktury technicznej rozproszonej np. rozległych sieci telekomunikacyjnych
 • Przygotowanie rekomendacji remontowych dla przeglądanej infrastruktury
 • Kontrola służb technicznych Operatorów Telekomunikacyjnych w zakresie eksploatacji infrastruktury i usuwania awarii oraz usterek
 • Odbiory techniczne prac remontowych oraz modernizacyjnych
 • Dokumentacja zdjęciowa sprzętu
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu
 • Pomiary kontrole
 • Wycena likwidacyjna sprzętu telekomunikacyjnego

Przeglądy sieci energetycznych

Przeglądy sieci energetycznych

Przeglądy budowlane sieci energetycznych obejmują okresową kontrolę sieci w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego oraz wymaganiami producentów. Realizowane są zarówno dla infrastruktury rozproszonej, jak i dla obiektów budowlanych. Lucatel oferuje klientom informatyczne narzędzia wsparcia procesu przeglądów.

 • Przeglądy elementów infrastruktury linii napowietrznych nN
 • przeglądy rozdzielni oraz stacji SN/nN
 • pomiary kontrolne
 • doradztwo techniczne
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej Prawem Budowlanym

Inwestycje

Prace liniowe


Realizujemy budowę sieci oraz infrastruktury telekomunikacyjnej – od etapu przygotowania koncepcji, poprzez pracę budowlane do odbioru i przygotowania dokumentacji powykonawczej. Budujemy pełen przekrój infrastruktury teletechnicznej pasywnej: sieci budynkowe, ciągi kablowe, infrastrukturę kanalizacyjną oraz linie napowietrzne.

Posiadamy zespół pracowników z doświadczeniem w budowie sieci telekomunikacyjnej, HFC oraz sieci światłowodowych w technologii FTTH/FTTB.

Oferujemy:

 • przygotowanie koncepcji technicznej realizacji inwestycji,
 • stworzenie pełnej dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego
 • uzyskanie zgód i zezwoleń
 • koordynowanie procesów inwestycyjnych,
 • prowadzenie prac ziemnych związanych z budową infrastruktury,
 • budowa kanalizacji pierwotnej i wtórnej,
 • budowa mikrokanalizacji teletechnicznej,
 • budowa magistralnych sieci światłowodowych,
 • budowa sieci szkieletowych,
 • budowa rurociągów kablowych,
 • budowa studni i szaf kablowych,
 • instalację przyłączy abonenckich,
 • instalację systemów dostępowych,
 • budowa linii kablowych podziemnych i nadziemnych,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej.

Prace stacyjne

Prace stacyjne
Prace stacyjne polegają na kompleksowej instalacji, deinstalacji, rekonfiguracji oraz adaptacji sprzętu służącego operatorom telekomunikacyjnym do realizacji usług telekomunikacyjnych – zarówno w zakresie sieci dostępowej jak i sieci szkieletowej.
Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace i usługi uwzględniające poniższy zakres stosowanych urządzeń:

 • sprzęt komutacyjny: centrale telefoniczne konwencjonalne 5ESS (Lucent), EWSD (Siemens), S12 (Alcatel), DGT , ECWB oraz różnego typu szerokopasmowe urządzenia IP DISLAM ( min. Alcatel& Lucent, Hyuawei );
 • sprzęt teletransmisyjny: sprzęt w systemach PDH,SDH, DWDM;
 • sprzęt IT (routery, switch-e, huby etc.);
 • systemy zasilania napięciem stałym ( -48 V ) i zmiennym (~ 230 V ), w tym rozdzielnie, siłownie DC, falowniki etc.;
 • okablowanie światłowodowe i miedziane w pełnym zakresie z wszelkiego rodzaju zakończeniami ( krosowanie, spawanie etc.) i pomiarami;
 • adaptacje budowlane na centralach telefonicznych i obiektach sieciowych;
 • rekonfiguracja oraz konwersja istniejących systemów teletransmisyjnych oraz komutacyjnych według życzenia klienta.

Firma Lucatel zajmuje się przygotowywaniem koncepcji budowy, rozbudowy oraz modernizacji obiektów centralowych, a także wykonywaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Realizujemy również kompleksowo projekty typu „zaprojektuj, wykonaj i uruchom” uwzględniające  następujące zakresy:

 • urządzenia telekomunikacyjne,
 • urządzenia IT,
 • urządzenia elektryczne,
 • urządzenia klimatyzacyjne,
 • urządzenia wentylacyjne,
 • urządzenia sygnalizacji alarmowej wszelkiego rodzaju.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych


Inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych

Stopniowy rozrost sieci telekomunikacyjnych, związany z coraz większą liczbą użytkowników i coraz częstszym korzystaniem z łączności telekomunikacyjnej doprowadził do konieczności prowadzenia ewidencji fizycznych składników sieci. Dzięki wykorzystaniu specjalnej aplikacji MDC Telco optymalizujemy proces inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej.

 • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
 • sporządzanie wykazów elementów fizycznych, tj. kanalizacje, kable, urządzenia aktywne
  i urządzenia pasywne,
 • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
 • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.

Inwentaryzacja sieci energetycznych

Inwentaryzacja sieci energetycznychOkresowa inwentaryzacja sieci energetycznej wspomagana przez monitoring pozwala na prawidłową diagnostykę sieci i wydłużenie czasu jej bezawaryjnego działania. Prowadzimy inwentaryzację sieci nN i sN.

 • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
 • sporządzanie wykazów elementów fizycznych, tj. kanalizacje, kable, urządzenia aktywne
  i urządzenia pasywne,
 • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
 • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.

Inwentaryzacja oświetlenia

Inwentaryzacja oświetleniaModernizacja oświetlenia to duże przedsięwzięcie, aby przebiegło sprawnie i ekonomicznie zbieramy dokładne informacje na temat posiadanej infrastruktury w terenie.

 • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
 • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
 • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.

Paszportyzacja

Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnych

Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnychKażdy zasób fizyczny zgodnie z normami tworzenia sieci telekomunikacyjnej musi posiadać własny dokument ewidencyjny zwany paszportem. Każdy element sieci telekomunikacyjnej
w procesie paszportyzacji otrzymuje od nas opis określający podstawowe parametry, dane dotyczące położenia geograficznego, informacje dotyczące wpływu tego urządzenia na inne oraz wpływu innych urządzeń na to, którego dotyczy dany paszport.

 • ewidencjonowanie danych o  połączeniach topologicznych, atrybutach technicznych, kosztach eksploatacji, stanie technicznym, historii pracy i lokalizacji zasobów fizycznych sieci telekomunikacyjnej,
 • aktualizacja oznakowania sieci, zawieszki, numeratory itd.,
 • geokodowanie danych dotyczących sieci na mapach wektorowych.

Paszportyzacja sieci energetycznych

Paszportyzacja sieci energetycznychPaszporty to dokumenty ewidencyjne elementów sieci energetycznej. W ramach paszportyzacji sieci nN i sN tworzymy dokumenty ewidencyjne zawierające geograficzne położenie obiektów, podstawowe parametry oraz relacje opisywanego obiektu z innymi elementami. Paszportyzację sieci realizujemy etapowo. Przeprowadzamy kompleksowo proces paszportyzacji sieci nN i sN lub zapewniamy wsparcie na poszczególnych etapach.

 • stworzenie planu i zasad zakresu paszportyzacji danej inwestycji,
 • wystawienie zlecenia na przeprowadzenie paszportyzacji obszaru,
 • wprowadzenie informacji do baz danych systemu
  Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS),
 • wprowadzenie do systemu danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, weryfikacja wprowadzonych danych,
 • przekazanie danych do użytkownika.

Paszportyzacja oświetlenia

Paszportyzacja oświetlenia

Pracownicy działu paszportyzacji opracowują dane dotyczące oświetlenie pozyskane w terenie i tworzą wiarygodne i łatwo dostępne modele sieci oświetleniowej w systemie GIS.

Oferujemy

 • przygotowanie modelu danych dla sieci oświetleniowej
 • budowę zorientowanej przestrzennie bazy danych
 • wprowadzenie do systemu danych uzyskanych podczas inwentaryzacji
 • rozpoznanie elementów sieci oświetlenie
 • przygotowanie modeli drogowych
 • wykonanie obliczeń fotometrycznych
 • weryfikacja i kontrola wprowadzonych danych,
 • import danych do systemów informatycznych GIS Klienta