• Przeglądy infrastruktury

  • Pokaż treśćUkryj treść
   Przeglądy sieci telekomunikacyjnych

   Celem realizacji przeglądów infrastruktury, w tym obiektów budowlanych, jest kontrola ich stanu technicznego, zapewniająca bezpieczeństwo ich użytkowania w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, np. niesprzyjających warunków pogodowych lub działania osób trzecich. Prawidłowo przeprowadzony przegląd gwarantuje, że infrastruktura nie stwarza niebezpieczeństwa podczas jej normalnej eksploatacji. Lucatel oferuje:

   • Okresowe przeglądy kontrolne wynikające z Prawa Budowlanego
   • Przeglądy infrastruktury technicznej rozproszonej np. rozległych sieci telekomunikacyjnych
   • Przygotowanie rekomendacji remontowych dla przeglądanej infrastruktury
   • Kontrola służb technicznych Operatorów Telekomunikacyjnych w zakresie eksploatacji infrastruktury i usuwania awarii oraz usterek
   • Odbiory techniczne prac remontowych oraz modernizacyjnych
   • Dokumentacja zdjęciowa sprzętu
   • Przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu
   • Pomiary kontrole
   • Wycena likwidacyjna sprzętu telekomunikacyjnego
  • Pokaż treśćUkryj treść
   Przeglądy sieci energetycznych

   Przeglądy budowlane sieci energetycznych obejmują okresową kontrolę sieci w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego oraz wymaganiami producentów. Realizowane są zarówno dla infrastruktury rozproszonej, jak i dla obiektów budowlanych. Lucatel oferuje klientom informatyczne narzędzia wsparcia procesu przeglądów.

   • Przeglądy elementów infrastruktury linii napowietrznych nN
   • przeglądy rozdzielni oraz stacji SN/nN
   • pomiary kontrolne
   • doradztwo techniczne
   • prowadzenie dokumentacji wymaganej Prawem Budowlanym
 • Inwestycje

  • Pokaż treśćUkryj treść
   Prace liniowe

   Realizujemy budowę sieci oraz infrastruktury telekomunikacyjnej – od etapu przygotowania koncepcji, poprzez pracę budowlane do odbioru i przygotowania dokumentacji powykonawczej. Budujemy pełen przekrój infrastruktury teletechnicznej pasywnej: sieci budynkowe, ciągi kablowe, infrastrukturę kanalizacyjną oraz linie napowietrzne.

   Posiadamy zespół pracowników z doświadczeniem w budowie sieci telekomunikacyjnej, HFC oraz sieci światłowodowych w technologii FTTH/FTTB.

   Oferujemy:

   • przygotowanie koncepcji technicznej realizacji inwestycji,
   • stworzenie pełnej dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego
   • uzyskanie zgód i zezwoleń
   • koordynowanie procesów inwestycyjnych,
   • prowadzenie prac ziemnych związanych z budową infrastruktury,
   • budowa kanalizacji pierwotnej i wtórnej,
   • budowa mikrokanalizacji teletechnicznej,
   • budowa magistralnych sieci światłowodowych,
   • budowa sieci szkieletowych,
   • budowa rurociągów kablowych,
   • budowa studni i szaf kablowych,
   • instalację przyłączy abonenckich,
   • instalację systemów dostępowych,
   • budowa linii kablowych podziemnych i nadziemnych,
   • przygotowanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej.
  • Pokaż treśćUkryj treść
   Prace stacyjne

   Prace stacyjne polegają na kompleksowej instalacji, deinstalacji, rekonfiguracji oraz adaptacji sprzętu służącego operatorom telekomunikacyjnym do realizacji usług telekomunikacyjnych – zarówno w zakresie sieci dostępowej jak i sieci szkieletowej.

   Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace i usługi uwzględniające poniższy zakres stosowanych urządzeń:

   • sprzęt komutacyjny: centrale telefoniczne konwencjonalne 5ESS (Lucent), EWSD (Siemens), S12 (Alcatel), DGT , ECWB oraz różnego typu
   • szerokopasmowe urządzenia IP DISLAM ( min. Alcatel& Lucent, Hyuawei );
   • sprzęt teletransmisyjny: sprzęt w systemach PDH,SDH, DWDM;
   • sprzęt IT (routery, switch-e, huby etc.);
   • systemy zasilania napięciem stałym ( -48 V ) i zmiennym (~ 230 V ), w tym rozdzielnie, siłownie DC, falowniki etc.;
   • okablowanie światłowodowe i miedziane w pełnym zakresie z wszelkiego rodzaju zakończeniami ( krosowanie, spawanie etc.) i pomiarami;
   • adaptacje budowlane na centralach telefonicznych i obiektach sieciowych;
   • rekonfiguracja oraz konwersja istniejących systemów teletransmisyjnych oraz komutacyjnych według życzenia klienta.

   Firma Lucatel zajmuje się przygotowywaniem koncepcji budowy, rozbudowy oraz modernizacji obiektów centralowych, a także wykonywaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Realizujemy również kompleksowo projekty typu „zaprojektuj, wykonaj i uruchom” uwzględniające następujące zakresy:

   • urządzenia telekomunikacyjne,
   • urządzenia IT,
   • urządzenia elektryczne,
   • urządzenia klimatyzacyjne,
   • urządzenia wentylacyjne,
   • urządzenia sygnalizacji alarmowej wszelkiego rodzaju.
 • Inwentaryzacja

  • Pokaż treśćUkryj treść
   Inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych

   Stopniowy rozrost sieci telekomunikacyjnych, związany z coraz większą liczbą użytkowników i coraz częstszym korzystaniem z łączności telekomunikacyjnej doprowadził do konieczności prowadzenia ewidencji fizycznych składników sieci. Dzięki wykorzystaniu specjalnej aplikacji MDC Telco optymalizujemy proces inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej.

   • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
   • sporządzanie wykazów elementów fizycznych, tj. kanalizacje, kable, urządzenia aktywne i urządzenia pasywne,
   • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
   • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.
  • Pokaż treśćUkryj treść
   Inwentaryzacja sieci energetycznych

   Okresowa inwentaryzacja sieci energetycznej wspomagana przez monitoring pozwala na prawidłową diagnostykę sieci i wydłużenie czasu jej bezawaryjnego działania. Prowadzimy inwentaryzację sieci nN i sN.

   • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
   • sporządzanie wykazów elementów fizycznych, tj. kanalizacje, kable, urządzenia aktywne i urządzenia pasywne,
   • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
   • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.
  • Pokaż treśćUkryj treść
   Inwentaryzacja oświetlenia

   Modernizacja oświetlenia to duże przedsięwzięcie, aby przebiegło sprawnie i ekonomicznie zbieramy dokładne informacje na temat posiadanej infrastruktury w terenie.

   • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
   • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
   • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.
 • Paszportyzacja

  • Pokaż treśćUkryj treść
   Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnych

   Każdy zasób fizyczny zgodnie z normami tworzenia sieci telekomunikacyjnej musi posiadać własny dokument ewidencyjny zwany paszportem. Każdy element sieci telekomunikacyjnej
   w procesie paszportyzacji otrzymuje od nas opis określający podstawowe parametry, dane dotyczące położenia geograficznego, informacje dotyczące wpływu tego urządzenia na inne oraz wpływu innych urządzeń na to, którego dotyczy dany paszport.

   • ewidencjonowanie danych o połączeniach topologicznych, atrybutach technicznych, kosztach eksploatacji, stanie technicznym, historii pracy i lokalizacji zasobów fizycznych sieci telekomunikacyjnej,
   • aktualizacja oznakowania sieci, zawieszki, numeratory itd.,
   • geokodowanie danych dotyczących sieci na mapach wektorowych.
  • Pokaż treśćUkryj treść
   Paszportyzacja sieci energetycznych

   Paszporty to dokumenty ewidencyjne elementów sieci energetycznej. W ramach paszportyzacji sieci nN i sN tworzymy dokumenty ewidencyjne zawierające geograficzne położenie obiektów, podstawowe parametry oraz relacje opisywanego obiektu z innymi elementami. Paszportyzację sieci realizujemy etapowo. Przeprowadzamy kompleksowo proces paszportyzacji sieci nN i sN lub zapewniamy wsparcie na poszczególnych etapach.

   • stworzenie planu i zasad zakresu paszportyzacji danej inwestycji,
   • wystawienie zlecenia na przeprowadzenie paszportyzacji obszaru,
   • wprowadzenie informacji do baz danych systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS),
   • wprowadzenie do systemu danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, weryfikacja wprowadzonych danych,
   • przekazanie danych do użytkownika.
  • Pokaż treśćUkryj treść
   Paszportyzacja oświetlenia

   Pracownicy działu paszportyzacji opracowują dane dotyczące oświetlenie pozyskane w terenie i tworzą wiarygodne i łatwo dostępne modele sieci oświetleniowej w systemie GIS.

   Oferujemy

   • przygotowanie modelu danych dla sieci oświetleniowej
   • budowę zorientowanej przestrzennie bazy danych
   • wprowadzenie do systemu danych uzyskanych podczas inwentaryzacji
   • rozpoznanie elementów sieci oświetlenie
   • przygotowanie modeli drogowych
   • wykonanie obliczeń fotometrycznych
   • weryfikacja i kontrola wprowadzonych danych,
   • import danych do systemów informatycznych GIS Klienta
Wróć na górę

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie