Nasza polityka CSR jest częścią codziennej działalności firmy. Staramy się, aby zasady wymienione poniżej pozwalały nam świadomie i racjonalnie zarządzać pracą, umożliwiały racjonalny i zrównoważony rozwój oraz pomagały stworzyć dobre miejsce dla pracy.

Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za środowisko

Działamy tak, aby otaczające nas środowisko nie zostało zdegradowane. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasze dzieci otrzymały je w lepszym stanie niż my. Codzienne działania zebraliśmy w nasz ekologiczny dekalog – wdrażamy go zarówno w firmie, jak i prywatnie. Zaczynamy od małych spraw wokół siebie – energooszczędne systemy oświetlenia, ograniczenie niepotrzebnych wydruków, oszczędne samochody używane tylko wtedy, kiedy to naprawdę konieczne.

Jesteśmy częścią społeczeństwa

Życie nie ogranicza się do biura, staramy się wspierać działania, które toczą się w naszych małych społecznościach. Wspieramy finansowo i organizacyjne inicjatywy, które pozostawiają po sobie pozytywny ślad.

Przeciwdziałamy wykluczeniu

Mamy szczęście współtworzyć rozwiązania techniczne, dające ludziom możliwość uczestnictwa w życiu społecznym niezależnie od trudności, z jakimi się spotykają. Projektujemy i budujemy nowoczesne sieci wykorzystywane przez Operatorów do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dzięki czemu brak Internetu przestaje być wykluczający.

Rozwój jest częścią DNA naszej firmy

Nasze podejście do biznesu opiera się na ustawicznym rozwoju kompetencji, których nabywają nasi pracownicy. Otoczenie wymaga od nas coraz bardziej efektywnego używania zasobów (czasu, sprzętu, materiałów), dlatego musimy świadomie używać narzędzi. To nam pozwala zmniejszać zużycie deficytowych zasobów.

Prowadzimy uczciwy biznes

Tylko czyste relacje w stosunku do Klientów, Partnerów i Pracowników gwarantują uczciwą konkurencję i przeciwdziałanie nadużyciom. Bierzemy udział w programach antykorupcyjnych organizowanych przez naszych Klientów, przestrzegamy uczciwych zasad współpracy i zobowiązań etycznych.

Work-life balance

Dzielimy dobę pomiędzy pracę w firmie, życie osobiste i odpoczynek. Nie wymagajmy od siebie i innych, aby praca zdominowała nas zupełnie. Mamy swoje rodziny, pasje i zainteresowania – dzięki nim mamy po co i dla kogo pracować – nigdy odwrotnie. Używamy nowoczesnych narzędzi do ułatwienia pracy, przez co zyskujemy dla siebie bezcenny czas.

Wróć na górę

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie