Inwentaryzacja

Inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnych

Stopniowy rozrost sieci telekomunikacyjnych, związany z coraz większą liczbą użytkowników i coraz częstszym korzystaniem z łączności telekomunikacyjnej doprowadził do konieczności prowadzenia ewidencji fizycznych składników sieci. Dzięki wykorzystaniu specjalnej aplikacji MDC Telco optymalizujemy proces inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej.

 • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
 • sporządzanie wykazów elementów fizycznych, tj. kanalizacje, kable, urządzenia aktywne
  i urządzenia pasywne,
 • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
 • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.

Inwentaryzacja sieci energetycznych

Okresowa inwentaryzacja sieci energetycznej wspomagana przez monitoring pozwala na prawidłową diagnostykę sieci i wydłużenie czasu jej bezawaryjnego działania. Prowadzimy inwentaryzację sieci nN i sN.

 • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
 • sporządzanie wykazów elementów fizycznych, tj. kanalizacje, kable, urządzenia aktywne
  i urządzenia pasywne,
 • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
 • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.

Inwentaryzacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia to duże przedsięwzięcie, aby przebiegło sprawnie i ekonomicznie zbieramy dokładne informacje na temat posiadanej infrastruktury w terenie.

 • gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących fizycznych zasobów sieci,
 • pełna ewidencja złączy i obiektów sieci,
 • przygotowanie zbioru danych w wersji elektronicznej.

Paszportyzacja

Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnych

Każdy zasób fizyczny zgodnie z normami tworzenia sieci telekomunikacyjnej musi posiadać własny dokument ewidencyjny zwany paszportem. Każdy element sieci telekomunikacyjnej
w procesie paszportyzacji otrzymuje od nas opis określający podstawowe parametry, dane dotyczące położenia geograficznego, informacje dotyczące wpływu tego urządzenia na inne oraz wpływu innych urządzeń na to, którego dotyczy dany paszport.

 • ewidencjonowanie danych o  połączeniach topologicznych, atrybutach technicznych, kosztach eksploatacji, stanie technicznym, historii pracy i lokalizacji zasobów fizycznych sieci telekomunikacyjnej,
 • aktualizacja oznakowania sieci, zawieszki, numeratory itd.,
 • geokodowanie danych dotyczących sieci na mapach wektorowych.

Paszportyzacja sieci energetycznych

Paszporty to dokumenty ewidencyjne elementów sieci energetycznej. W ramach paszportyzacji sieci nN i sN tworzymy dokumenty ewidencyjne zawierające geograficzne położenie obiektów, podstawowe parametry oraz relacje opisywanego obiektu z innymi elementami. Paszportyzację sieci realizujemy etapowo. Przeprowadzamy kompleksowo proces paszportyzacji sieci nN i sN lub zapewniamy wsparcie na poszczególnych etapach.

 • stworzenie planu i zasad zakresu paszportyzacji danej inwestycji,
 • wystawienie zlecenia na przeprowadzenie paszportyzacji obszaru,
 • wprowadzenie informacji do baz danych systemu
  Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZMS),
 • wprowadzenie do systemu danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, weryfikacja wprowadzonych danych,
 • przekazanie danych do użytkownika.

Paszportyzacja oświetlenia

Przekształcamy informacje pozyskane w procesie inwentaryzacji w wygodny i kompaktowy interfejs.

 • ewidencjonowanie danych o  połączeniach topologicznych, atrybutach technicznych,
 • geokodowanie danych dotyczących sieci na mapach wektorowych,
 • wprowadzenie do systemu danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, weryfikacja wprowadzonych danych,
 • przekazanie danych do użytkownika.

Budowa

Budowa

Wykonujemy instalacje zarówno w przestrzeni zabudowanej – wymagającej dostosowania sieci do istniejącej infrastruktury – jak i niezabudowanej – zobowiązującej do znajomości i przestrzegania szczególnych norm dotyczących ochrony bezpieczeństwa i środowiska.

 • wyszukanie odpowiedniego terenu pod inwestycje,
 • stworzenie pełnej dokumentacji projektowej,
 • koordynowanie procesów inwestycyjnych,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • roboty ziemne,
 • budowa kanalizacji pierwotnej i wtórnej,
 • budowa magistralnych sieci światłowodowych,
 • budowa optycznych sieci szkieletowych,
 • budowa rurociągów kablowych,
 • budowa studni i szaf kablowych,
 • instalację przyłączy abonenckich,
 • instalację sieci i systemów dostępowych,
 • budowa linii kablowych podziemnych i nadziemnych,
 • budowa kanalizacji i mikrokanalizacji teletechnicznej,
 • budowa infrastruktury towarzyszącej: wież, anten i urządzeń GSM,
 • prace z zakresu infrastruktury środowiska.

Zarządzanie

Zarządzanie projektami

zarządzanieZapewniamy pełną obsługę zlecanych nam projektów. Poza dbałością o techniczne aspekty gwarantujemy wsparcie w zakresie informatycznym i prawno-administracyjnym.

 • ciągła wymiana informacji dotyczących zarządzania pomiędzy siecią telekomunikacyjną a systemem,
 • przetwarzanie danych dotyczących zarządzania i przesyłanie ich między poszczególnymi elementami systemu,
 • konwersja informacji zarządzania do postaci zrozumiałej dla użytkownika,
 • dostarczanie danych użytkownikowi,
 • ochrona dostępu do informacji dotyczących zarządzania siecią.

Przeglądy budowlane

Przeglądy sieci telekomunikacyjnych

Przeglądy budowlane sieci telekomunikacyjnych umożliwiają nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem. Dzięki nim można zagwarantować gotowość do wykonywania napraw w jak najkrótszym czasie i tym samym zagwarantować ciągłość sprawności eksploatacyjnej sieci.

 • odbiorowe i okresowe przeglądy budowlane stacji bazowych sieci komórkowych,
 • przeglądy osprzętu,
 • usuwanie uszkodzeń i awarii,
 • naprawy i wymiana sprzętu telekomunikacyjnego,
 • remonty obiektów telekomunikacyjnych i infrastruktury towarzyszącej,
 • demontaże obiektów telekomunikacyjnych.

Przeglądy sieci energetycznych

DSC_0319Proponowane przez nas przeglądy budowlane sieci energetycznych obejmują kontrolę sieci w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci niskiego i średniego napięcia.

 • przeglądy rozdzielni głównych,
 • kontrola i naprawy instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • pomiary 5-cio letnie obiektów,
 • doradztwo techniczne,
 • wprowadzanie nowych rozwiązań.