Jakość Danych Fizycznych

W latach 2010 – 2014 realizowaliśmy inwentaryzację infrastruktury technicznej polskiego lidera rynku usług telekomunikacyjnych, w ramach projektu Jakość Danych Fizycznych. Wykonywaliśmy go jako autoryzowany podwykonawca dla Partnerów Technicznych.

Zakres zlecenia to ponad 4,2 mln atrybutów na terenie wszystkich regionów byłej TP. Przy projekcie zaangażowanych było w różnych okresach czasu łącznie 37 osób. Podczas ostatnich dwóch lat realizacji projektu wprowadziliśmy zmiany procesu akwizycji danych, dzięki czemu osiągnęliśmy optymalizację zatrudnienia.

Było to możliwe dzięki wdrożeniu specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wsparcia procesu inwentaryzacji oraz zbierania danych w terenie – MDC-TELCO, który został napisany przez światowego lidera oprogramowania GIS – firmę GLOBEMA, w oparciu o specyfikację przygotowaną przez naszych pracowników specjalnie dla obsługi tego projektu. Oprogramowanie działa na tabletach, dzięki czemu znacznie skróciliśmy proces akwizycji danych w terenie oraz proces uzupełniania SPD oraz przekazywania danych do klienta.
Nie bez znaczenia jest także dalsze, znaczne zmniejszenie błędów spotykanych wcześniej w danych terenowych.

Przeglądy budowlane sieci

W ramach realizacji umowy ramowej nasza spółka wykonuje okresowe przeglądy budowlane sieci klienta (linie słupowe, linie i ciągi kablowe, studnie i komory kablowe) oraz utrzymuje dokumentację – Książki Obiektów Budowlanych na terenie 8 województw zachodniej części Polski.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem nasi pracownicy dokonują rocznych i pięcioletnich przeglądów infrastruktury wymaganej prawem budowlanym. Jednym z elementów procesu przeglądu budowlanego jest identyfikacja stanów zagrożeń występujących na tej sieci. 
Cały proces jest wspierany specjalistycznym oprogramowaniem pochodzącym od firmy Globema – partnera światowego lidera w produkcji oprogramowania wspierającego procesy
w telekomunikacji wzbogaconym o autorskie rozwiązania bazujące na narzędziach „open source”.

Przekrosowywanie łączy w projekcie IP DISLAM

Realizowaliśmy w latach 2011/2012 przekrosowywania 9,4 tysięcy łączy zlokalizowanych w przełącznicach byłej TP na terenie wszystkich regionów organizacyjnych. Projekt wykonywaliśmy przy pomocy 4 ekip.

Skanowanie szaf

Podjęliśmy się realizacji projektu skanowania szaf teleinformatycznych w strefie Gdynia dla Partnera Technicznego czołowej firmy telekomunikacyjnej. W ramach zlecenia dokonaliśmy pełnej inwentaryzacji łączy abonenckich – skanowania dla 234 szaf, łącznie 31 tysięcy łączy.

W projekt zaangażowaliśmy  8-osobowy zespół pracowników w terenie oraz 4 osoby realizujące wprowadzanie i weryfikacje pozyskanych danych. Cały projekt zakończyliśmy
w przeciągu 6 tygodni roboczych na przełomie 2012 i 2013, w tym podczas bardzo trudnych warunków atmosferycznych.